Interfejs UII

Uniwersalny Interfejs Inwerterów

Universal Inverters Interface

Projekt „Uniwersalny Interfejs Inwerterów”

Wszystkie gotowe wersje Interfejsu UII

Opis projektu

Projekt „Uniwersalny Interfejs Inwerterów” powstał w celu dostosowania parametrów wejść falowników do wymagań sterowania. Może on być także zastosowany jako przekaźnik z izolacją galwaniczną w dowolnych urządzeniach.

Większość tanich, prostych falowników posiada możliwość sterowania „masą” lub „zasilaniem” (tzn. aby wymusić stan aktywny na wejściu takiego urządzenia, należy zewrzeć wejście do masy, bądź zasilania udostępnionego na osobnych zaciskach inwertera).

Gdyby jednak falownik z taką ograniczoną możliwością sterowania musiał być zasterowany potencjałowo np. z wyjść sterownika, gdzie pojawia się w stanie aktywnym potencjał zasilania sterownika (lub wyjście sterownika zwierane jest na jego masę), nieodzownym staje się zastosowanie interfejsu, który pośredniczyłby pomiędzy potencjałem sterownika a napięciem falownika i odpowiednio je separował, jednocześnie przenosząc impulsy sterowania.

Zastosowanie

W opisanym wyżej przypadku doskonale sprawdza się nasz UII, który występuje w wielu wersjach, tak aby była możliwość dopasowania go do właściwego poziomu napięć sterujących. I tak na przykład wykonania UII oznaczone jako „W1” umożliwiają sterowanie wprost napięciem sieci jednofazowej 230VAC a pozostałe oferują możliwości sterowania napięciami zarówno stałymi, jak i przemiennymi w szerokich zakresach.

Wersje i Wykonania

Wszystkie wersje płytek można łączyć w bloki, tak aby uzyskać dowolną ilość niezależnych kanałów sterowania, które w razie potrzeby mogą być połączone np. masami.
Dodatkowo wersje V2.1 i V3.0 są dwukanałowe, tzn. każda płytka posiada dwa niezależne kanały sterowania, które mogą być ze sobą połączone np. masami.
Wersja V4.0 jest jednokanałowa.

Zaprojektowany i produkowany przez nas „Uniwersalny Interfejs Inwerterów” jest dostępny w trzech zasadniczych wersjach i wielu wykonaniach (patrz Tabela 1).

Opis wersji UII V2.1 i V3.0

UII gotowe wersje v2.1 & v3.0
Gotowe do zastosowania wersje UII v2.1 & v3.0

W uproszczeniu wersje UII V2.1 i V3.0, to interfejsy wykonane w oparciu o elementy optyczne, dzięki czemu uzyskuje się relatywnie duże szybkości przełączania i bardzo dobrą izolację obwodu sterującego od obwodu wykonawczego, czyli wejść inwertera. Wersja V3.0 jest zminiaturyzowaną, niskonapięciową odmianą wersji V2.1.

Wersje V2.1 i V3.0 są dwukanałowe. Każda płytka posiada dwa niezależne kanały sterowania, które mogą być ze sobą połączone np. masami.

Opis wersji UII V4.0

UII gotowa wersja v4.0 w wykonaniach W1 i W2
Gotowa do zastosowania wersja v4.0 w wykonaniach W1 i W2

Wersja V4.0 we wszystkich jej wykonaniach napięciowych oparta jest o elektromechaniczny element przełączający (przekaźnik), który pozwala m.in. na uzyskanie negacji sterowania (wymuszenie potencjału na wejściu falownika, przy braku sygnału sterującego na jego wejściu), niestety odbywa się to kosztem prędkości przełączania i ograniczoną w stosunku do wersji optycznej, ilością przełączeń.

UII w wersji V4.0 są jednokanałowe. Każda płytka posiada jeden kanał sterowania.

Wykonania

Wykonania są oznaczone jako W1 do W6 określają rodzaj i zakres napięć sterujących (wejściowych) interfejsów.

Wykonanie „W1” dopuszcza sterowanie w zakresie napięć sieci jednofazowej 230VAC (wykonanie to występuje zarówno w wersji V2.1, jak i V4). Interfejsy oznaczone jako „W2” i „W3” dedykowane są do sterowania napięciami 24V, odpowiednio: napięciem przemiennym i stałym. Sterowania w wersjach „W4” i „W5” obejmują zakres napięć 12VAC i 12VDC, zaś wersje oznaczone jako „W6” są wersjami specjalnymi, wykonywanymi na zapotrzebowanie Klienta i mogą obejmować bardzo szeroki zakres napięć i różne rodzaje sterowania.

Przykłady zastosowania

Każda płytka interfejsu UII posiada możliwość złączenia kaskadowego w celu zwiększenia ilości kanałów sterowania. Tak złączone płytki zachowują możliwość połączeń wspólnych (np. wspólnej masy).
Złączenie kaskadowe może być realizowane poprzez połączenie cyną odsłoniętych, pobielonych pól lutowniczych (jak to widać na rysunku poniżej).

Dane Techniczne

UII PCB v4 2

W celu zakupu wybranego interfejsu lub otrzymania szczegółowych informacji dotyczących zastosowania UII w konkretnym rozwiązaniu układowym, prosimy o Kontakt z dystrybutorem lub z producentem ELSERW.PL.

Interfejsy UII są dostępne również na aukcjach Allegro:

 Interfejs falowników 230VAC, 2 kanały, V2.1 W1 10961675172 – Allegro.pl

 Interfejs falowników 12V/24V, 2 kanały, V3.0 W3 10963881475 – Allegro.pl

 Interfejs falowników 230VAC, V4.0 W1 10964567094 – Allegro.pl

 Interfejs falowników 24VDC, V4.0 W3 10964710651 – Allegro.pl